نامزدی،عقد و بعد از ازدواج

موضوعات شخصی خانوم ها در زندگی زناشویی

موضوعات شخصی خانوم ها در زندگی زناشویی

 زنان نباید بابت این کارها عذرخواهی کنند برخی از کارها جزء خصلت است و نمی توان آن را کاری اشتباه محسوب کرد و خانواده ها هم باید توجه داشته باشند که این رفتارها را بشناسند.  امروزه زنان قدرتمند زیادی را در سراسر این کره خاکی می بینیم، اما با وجود همه اینها باز هم مشکلاتی هر چند کوچک وجود دارد و آن رفتاری است که بسیاری از خانم ها در مقابل دیگران انجام می دهند: معذرت خواهی خانم ها اگر به راستی اشتباهی را مرتکب شده اید، واجب است ک...

ادامه مطلب