بایگانی برچسب ها: ماه مبارک رمضان

دعای بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان: خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر کردن و… شرح دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان: خدایا مرا در این روز از اعمال نافله و مستحبات …ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

دعای بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان: خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهاى مرا از سختى به آسانى و…ادامه مطلب

ادامه مطلب

دعای بیست و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای بیست و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان: خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل‌هاى پیامبران.ادامه مطلب

ادامه مطلب

دعای بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان: خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیب‌ها وآزمایش کن دلم را… شرح دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان: خداوند تنها یک گناه را نمی بخشد و آن هم…ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

دعای بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعادعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان: خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت کننده خواسته‌ها و دعاهاى…ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

دعای بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان: خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودی‌هایت راهنمایى و قرار مده شیطان را در آن بر من راهى و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه اى برآورنده حاجت‌هاى جویندگان.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

دعای روز ۱۹ ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز ۱۹ ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان: خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش وآسان کن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکی‌هایش اى راهنماى به سوى حـق آشکار.ادامه مطلب

ادامه مطلب

دعای هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان: خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى که نیازى به سوال نداری اى داناى به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست…ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

دعای مخصوص شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای مخصوص شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان + شرح کامل دعا

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان: خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان.ادامه مطلب

ادامه مطلب

دعای روز چهاردهم از ماه مبارک رمضان

دعای روز چهاردهم از ماه مبارک رمضان

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان؛ خدایا از خطاهایم درگذر دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان: خداوندا، من را به لغزش‌هایم مگیر و از خطاها و لغزش‌های من درگذر و آماج بلاها و آسیب‌ها مگردان….ادامه مطلب

ادامه مطلب

دعای روز سیزدهم از ماه مبارک رمضان

دعای روز سیزدهم از ماه مبارک رمضان

خداوندا مرا پاکیزه‌ساز؛ دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان: خداوندا، در این روز مرا از ناپاکی‌ها و پلیدی‌ها پاکیزه‌ساز و در برابر رخدادهای مقدر شده شکیبا بدار و به تقوا و هم‌نشینی با نیکان موفق گردان…ادامه مطلب ...

ادامه مطلب