بایگانی برچسب ها: محمدحسین سروش

سخن عجیب یک هنرمند: احسان علیخانی از نظر سواد و دانش رسانه ای کم است

سخن عجیب یک هنرمند: احسان علیخانی از نظر سواد و دانش رسانه ای کم است

ادعای عجیب یک هنرمند: علیخانی مجری نوپایی است! یک هنرمند گفت: احسان علیخانی از نظر سواد و دانش رسانه ای کم است و باید کار فراوانی انجام دهد و بسیار از رسانه بداند، اما جوانی مستعد و دارای شجاعت و جسارت است.ادامه مطلب

ادامه مطلب